Обука за нова ERP регулатива

Нашата компанија одржа обуки за новите ERP регулативи во првите неколку месеци за да дознае повеќе за новите ERP регулативи.